?!DOCTYPE html> 公司概况-重庆指南针餐饮管理有限公?/title> <link href="/template/XYS0016/css/bootstrap.min.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> <link href="/template/XYS0016/css/style.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0016/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0016/js/bootstrap.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0016/js/touchslide.1.1.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0016/js/common.js"></script> <!--[if (gt IE 9)|!(IE)]><!--> <link href="/template/XYS0016/css/animate.min.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0016/js/wow.min.js"></script> <!--<![endif]--> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <!--头部开?-> <div class="top_bg"> <div class="top_t"> <div class="w top_in"> <div class="lr"> 重庆指南针餐饮管理有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">重庆汤锅</a>?a href="/supply/">快餐加盟热线</a>?a href="/news/">火锅加盟品牌</a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ? </div> <div class="lc"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/35571/stat/"></script> </div> </div> </div> <div class="clearfix w top"> <div class="logo fl"> <img src="/uploads/logo/20190917101822.png" alt="重庆指南针餐饮管理有限公? height="52"/> </div> <!--<p style="margin-top: -30px;font-size: 20px;color: #9B0004;float: right;margin-right: 21px;">加盟热线Q?00-6686-646</p>--> <div class="lanrenzhijia"> <li><a href='/' rel="nofollow">首页</a><i>Home</i></li> <li><a href='/about/' rel="nofollow">集团?/a><i>Group Profile</i></li> <li><a href='/news/' rel="nofollow">新闻动?/a><i>News</i></li> <li><a href='/about/about4.html' rel="nofollow">好食?/a><i>Good chicken</i></li> <li><a href='/about/about3.html' rel="nofollow">鹅艺I间汤锅</a><i>Stockpot</i></li> <li><a href='/about/about2.html' rel="nofollow">饭饱香快?/a><i>Fast Food</i></li> <li><a href="/dpzs/" rel="nofollow">汤锅加盟</a><i>Soup pot</i></li> <li><a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a><i>Contact us</i></li> </div> <script src="http://www.lanrenzhijia.com/ajaxjs/jquery.min.js"></script> <script> $(function(){ var lanrenzhijia = 1; // 默认gؓ0Q二U菜单向下滑动显C;gؓ1Q则二菜单向上滑动昄 if(lanrenzhijia ==0){ $('.lanrenzhijia li').hover(function(){ $('.second',this).css('top','30px').show(); },function(){ $('.second',this).hide(); }); }else if(lanrenzhijia ==1){ $('.lanrenzhijia li').hover(function(){ $('.second',this).css('bottom','30px').show(); },function(){ $('.second',this).hide(); }); } }); </script> </div> </div> <div class="clear"></div> <div id="banner"> <img src="/template/XYS0016/images/20161215152330999.jpg" /> </div> <div class="clear"></div> <!--内容区开?-> <div class="main"> <div class="container"> <div id="left"> <div class="left_list"> <div class="left_top"> <h3>关于我们</h3> </div> <div class="left_con"> <div class="type_list"> <ul> <li><a href="/about/" >公司概况</a></li> <li><a href="/about/about2.html" >饭饱香快?/a></li> <li><a href="/about/about3.html" >鹅艺I间汤锅</a></li> <li><a href="/about/about4.html" >好食?/a></li> <li><a href="/about/about5.html" >加盟合作</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div id="right"> <div id="right_con"> <div> <div style="margin:0px auto;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:微Y雅黑, Arial, Helvetica, sans-serif, 宋体;background-color:#FFFFFF;text-align:center;"> <span style="font-weight:700;line-height:1.5;color:#000000;font-size:16px;">指南针集团简?/span> </div> <p style="color:#333333;font-family:微Y雅黑, Arial, Helvetica, sans-serif, 宋体;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> <span style="font-weight:700;"><br /> </span> </p> <p style="color:#333333;font-family:微Y雅黑, Arial, Helvetica, sans-serif, 宋体;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> <span style="font-weight:700;"><span><a href="http://www.dlbxfkw.com/" target="_blank"><span style="font-size:14px;line-height:1.5;background-color:#FFFFFF;color:#000000;">指南针餐饮管理有限公司成立于2006q??8日,是来自重庆市的大型餐饮直营企业,旗下拥有“鹅艺空_饭饱香,好食鸡,良品君”等饮品牌及项目。经q公司十几年的发展在重庆拥有了多家直营连锁店Q期间我们获得了省、市及国家殊?0多项一pdU号Q“重庆知名特许品牌”、“最h长力品牌”、“消费者最喜爱饮品牌”、“最具发展潜力品牌”、“质量信益双满意单位”、“健h心餐饮企业ƈ拥有高技师等专业人才l成的管理团队,q在重庆E江建立占地50亩的西南地区鹅散d深加工基C个,保证了原材料的品质及货源Q在dZ央厨房和配送中心一个,对原材料及核心品进行集中采购与配送,即保证了产品品质E_又很好的控制了原材料成本。随着队伍的不断壮大ƈ应市场的发展需求,公司军_对品牌资源进行重新整合ƈ制订新的战略发展规划Q?因此Q重庆指南针饮理有限公司?013q?2月正式诖牌成?</span><br /> </a></span><span></span></span> </p> <p style="color:#333333;font-family:微Y雅黑, Arial, Helvetica, sans-serif, 宋体;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="color:#333333;font-family:微Y雅黑, Arial, Helvetica, sans-serif, 宋体;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> <span style="font-weight:700;background-color:#FFFFFF;color:#000000;"><strong>企业愿景Q成为全国的饮q锁企业?/strong></span> </p> <p style="color:#333333;font-family:微Y雅黑, Arial, Helvetica, sans-serif, 宋体;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> <span style="font-weight:700;background-color:#FFFFFF;color:#000000;"><strong>企业使命Q让指南针餐饮传家菜传承到千家万戗?/strong></span> </p> <p style="color:#333333;font-family:微Y雅黑, Arial, Helvetica, sans-serif, 宋体;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> <span style="font-weight:700;background-color:#FFFFFF;color:#000000;"><strong>企业价DQ忠诚、责仅R双赢、感?/strong></span> </p> <p style="color:#333333;font-family:微Y雅黑, Arial, Helvetica, sans-serif, 宋体;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> <span style="font-weight:700;background-color:#FFFFFF;color:#000000;"><strong>企业理思想Q船载千斤,主舵一人;在其位谋其政Q各施其职;理既关注过E,又注重结果;策?/strong></span><span style="font-weight:700;background-color:#FFFFFF;color:#000000;"><strong>力?/strong></span> </p> <p style="color:#333333;font-family:微Y雅黑, Arial, Helvetica, sans-serif, 宋体;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> <span style="font-weight:700;background-color:#FFFFFF;color:#000000;"><strong>企业工作作风Q不卑不亢;严于律己Q以w作则?/strong></span><span style="font-weight:700;background-color:#FFFFFF;color:#000000;"><strong> </strong></span> </p> <p style="color:#333333;font-family:微Y雅黑, Arial, Helvetica, sans-serif, 宋体;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> <span style="font-weight:700;background-color:#FFFFFF;color:#000000;"><strong>企业团队Q打造一支“狼”性“快、准、狠”但又“正?Q敬业,包容Q融合”正能量满满Q明</strong></span><span style="font-weight:700;background-color:#FFFFFF;color:#000000;"><strong>事理Q少抱怨的团队Q?/strong></span> </p> <p style="color:#333333;font-family:微Y雅黑, Arial, Helvetica, sans-serif, 宋体;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> <span style="font-weight:700;background-color:#FFFFFF;color:#000000;"><strong>企业用h理念Q知人善用,人尽其用Q能者上、^者让、庸者下?/strong></span> </p> <p style="color:#333333;font-family:微Y雅黑, Arial, Helvetica, sans-serif, 宋体;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> <span style="font-weight:700;background-color:#FFFFFF;color:#000000;"><strong>企业口号Q团l一条心Q石头变成金Q每天进一步,t上成功路!</strong></span> </p> <p style="color:#333333;font-family:微Y雅黑, Arial, Helvetica, sans-serif, 宋体;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> <span style="font-weight:700;background-color:#FFFFFF;color:#000000;"><strong>企业l极目标Q对于未来的q航Q我们需要一对企业忠诚Q懂得感恩,志同道合Q有共同价D的指南针</strong></span><span style="font-weight:700;background-color:#FFFFFF;color:#000000;"><strong>人,心怀֮Q满怀Ȁ情,以积极面对不畏困隄态度Q用壮士割碗的决心扬帆启航!t上征程Q众人划?/strong></span><span style="font-weight:700;background-color:#FFFFFF;color:#000000;"><strong>开大船Qؓ了我们同一个终极目标共同奋斗!带领厨政团队研发Z道或几道h“指南针饮”特色菜?/strong></span><span style="font-weight:700;background-color:#FFFFFF;color:#000000;"><strong>入民_能得C人和C会的认可!q成一z!走进舌尖上的中国Q走向联合国非物质文化遗产!传承和传</strong></span><span style="font-weight:700;background-color:#FFFFFF;color:#000000;"><strong>播中国餐饮饮食文化!q就是我们的l极目标Q也是全体指南针人的夙愿Q?/strong></span> </p> <p style="color:#333333;font-family:微Y雅黑, Arial, Helvetica, sans-serif, 宋体;background-color:#FFFFFF;text-align:center;text-indent:2em;"> <span style="font-weight:700;background-color:#FFFFFF;color:#000000;"><strong>企业资质及荣誉墙</strong></span> </p> <p style="color:#333333;font-family:微Y雅黑, Arial, Helvetica, sans-serif, 宋体;background-color:#FFFFFF;text-align:center;text-indent:2em;"> <span style="font-weight:700;"><img src="/uploads/image/20191021/20191021163308_0781.jpg" alt="" /><br /> </span> </p> <p style="color:#333333;font-family:微Y雅黑, Arial, Helvetica, sans-serif, 宋体;background-color:#FFFFFF;text-align:center;"> <img src="http://www.dlbxfkw.com/uploads/image/20180123/20180123171638_8281.jpg" alt="" style="box-sizing:border-box;margin:0px;padding:0px;border-width:initial;border-style:none;vertical-align:middle;max-width:100%;height:auto;" /> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <!--内容区结?-> <div class="clear"></div> <div class="clear"></div> <div id="help"> <div class="container"> <div class="row help_left hidden-xs"> <div class="col-lg-3 col-md-6 col-xs-12 help_item wow fadeInUp" data-wow-delay="0.2s"> <div class="help_top"> <a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a> </div> <div class="help_list"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/about/" target="">公司概况</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about2.html" target="">饭饱香快?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about3.html" target="">鹅艺I间汤锅</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about4.html" target="">好食?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about5.html" target="">加盟合作</a></li> </ul> </div> </div> <div class="col-lg-3 col-md-6 col-xs-12 help_item wow fadeInUp" data-wow-delay="0.4s"> <div class="help_top"> <a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a> </div> <div class="help_list"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/cpzs/">菜品展示</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/dpzs/">店铺展示</a></li> </ul> </div> </div> <span class="help_clear"></span> <div class="col-lg-3 col-md-6 col-xs-12 help_item wow fadeInUp" data-wow-delay="0.6s"> <div class="help_top"> <a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯</a> </div> <div class="help_list"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/news/gsxw/">公司新闻</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/hyxw/">行业新闻</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/hyxw8/">行业新闻</a></li> </ul> </div> </div> <div class="col-lg-3 col-md-6 col-xs-12 help_item wow fadeInUp" data-wow-delay="0.8s"> <div class="help_top"> <a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a> </div> <div class="help_list"> <ul> <li><a href="/4g/">手机?/a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="help_right wow fadeInUp" data-wow-delay="1s"> <div class="c_logo"></div> <div class="c_right"> <div class="cr_tel"> 400-6686-646 </div> <div class="cr_fax"> 联系?谭老师 </div> <div class="cr_fax"> 手机:18983899929 </div> <div class="cr_address"> 地址:重庆市江北区富力hq场7?07 </div> <div class="bottom-foot">哪家好?定制生多少钱?怎么P重庆指南针餐饮管理有限公怸业生?厂家直供重庆快餐加盟、重庆汤锅、等高品质品,Ƣ迎来电咨询Q?/div> <div class="lol">热门城市推广Q?/div> <div class="copy">ICP备案P<a target="_blank">渝ICP?5012746?2</a>]</div> <span class="cnzz"></span> </div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <footer id="footer"> <div class="container"> <nav id="footnav"> <ul> </ul> </nav> <div class="clear"></div> <div id="copy_txt"> Copyright © {l软g 版权所? </div> </div> </footer> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a href="tel:18983899929"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨?/span> </a> </li> <li> <a href="/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品目</span> </a> </li> <li> <a href="/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>q回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?234acea8b7f1cdc22a251334991fd544"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <a href="http://www.dlbxfkw.com/"></a> <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>