?!DOCTYPE html> 鹅艺I间汤锅-重庆指南针餐饮管理有限公?/title> <link href="/template/XYS0016/css/bootstrap.min.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> <link href="/template/XYS0016/css/style.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0016/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0016/js/bootstrap.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0016/js/touchslide.1.1.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0016/js/common.js"></script> <!--[if (gt IE 9)|!(IE)]><!--> <link href="/template/XYS0016/css/animate.min.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0016/js/wow.min.js"></script> <!--<![endif]--> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <!--头部开?-> <div class="top_bg"> <div class="top_t"> <div class="w top_in"> <div class="lr"> 重庆指南针餐饮管理有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">重庆汤锅</a>?a href="/supply/">快餐加盟热线</a>?a href="/news/">火锅加盟品牌</a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ? </div> <div class="lc"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/35571/stat/"></script> </div> </div> </div> <div class="clearfix w top"> <div class="logo fl"> <img src="/uploads/logo/20190917101822.png" alt="重庆指南针餐饮管理有限公? height="52"/> </div> <!--<p style="margin-top: -30px;font-size: 20px;color: #9B0004;float: right;margin-right: 21px;">加盟热线Q?00-6686-646</p>--> <div class="lanrenzhijia"> <li><a href='/' rel="nofollow">首页</a><i>Home</i></li> <li><a href='/about/' rel="nofollow">集团?/a><i>Group Profile</i></li> <li><a href='/news/' rel="nofollow">新闻动?/a><i>News</i></li> <li><a href='/about/about4.html' rel="nofollow">好食?/a><i>Good chicken</i></li> <li><a href='/about/about3.html' rel="nofollow">鹅艺I间汤锅</a><i>Stockpot</i></li> <li><a href='/about/about2.html' rel="nofollow">饭饱香快?/a><i>Fast Food</i></li> <li><a href="/dpzs/" rel="nofollow">汤锅加盟</a><i>Soup pot</i></li> <li><a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a><i>Contact us</i></li> </div> <script src="http://www.lanrenzhijia.com/ajaxjs/jquery.min.js"></script> <script> $(function(){ var lanrenzhijia = 1; // 默认gؓ0Q二U菜单向下滑动显C;gؓ1Q则二菜单向上滑动昄 if(lanrenzhijia ==0){ $('.lanrenzhijia li').hover(function(){ $('.second',this).css('top','30px').show(); },function(){ $('.second',this).hide(); }); }else if(lanrenzhijia ==1){ $('.lanrenzhijia li').hover(function(){ $('.second',this).css('bottom','30px').show(); },function(){ $('.second',this).hide(); }); } }); </script> </div> </div> <div class="clear"></div> <div id="banner"> <img src="/template/XYS0016/images/20161215152330999.jpg" /> </div> <div class="clear"></div> <!--内容区开?-> <div class="main"> <div class="container"> <div id="left"> <div class="left_list"> <div class="left_top"> <h3>关于我们</h3> </div> <div class="left_con"> <div class="type_list"> <ul> <li><a href="/about/" >公司概况</a></li> <li><a href="/about/about2.html" >饭饱香快?/a></li> <li><a href="/about/about3.html" >鹅艺I间汤锅</a></li> <li><a href="/about/about4.html" >好食?/a></li> <li><a href="/about/about5.html" >加盟合作</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div id="right"> <div id="right_con"> <div> <p style="color:#333333;font-family:微Y雅黑, Arial, Helvetica, sans-serif, 宋体;background-color:#FFFFFF;text-align:center;text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;"><strong>鹅艺I间</strong></span> </p> <p style="color:#333333;font-family:微Y雅黑, Arial, Helvetica, sans-serif, 宋体;background-color:#FFFFFF;text-align:center;text-indent:2em;"> <span style="font-weight:700;"><br /> </span> </p> <p style="color:#333333;font-family:微Y雅黑, Arial, Helvetica, sans-serif, 宋体;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;"><strong>指南针旗下主打“健康养生汤锅、江湖菜l合饮q锁”的饮品牌Q故名思义“鹅艺空间”是以鹅Q精</strong></span><span style="font-size:14px;"><strong>选公司基地散ȝ鹅ؓ原料Q以其自然、养生原味的烚w理念Q提供全新的鹅艺食Q舒适的环境Q百?/strong></span><span style="font-size:14px;"><strong>的餐桌,让食在鹅艺空间成Z门美食艺术与优质享受Q其标志性菜品分为养生汤、江湖菜及鹅全宴三大</strong></span><span style="font-size:14px;"><strong>c,单纯而不单调Q简单而又融汇Q既可堂食共享又可打包外卖,方便而又实惠Q精的特色凉菜辅以?/strong></span><span style="font-size:14px;"><strong>口的吃完美搭配Q即便是宴请亲朋也是面子十Q做的就是老百姓的饮Q?/strong></span> </p> <p style="color:#333333;font-family:微Y雅黑, Arial, Helvetica, sans-serif, 宋体;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> <span><strong> </strong></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:42.15pt;"> <strong><span style="font-size:12px;">直营店:</span></strong> </p> <p class="MsoNormal"> <strong><span style="font-size:12px;">2008q?月鹅艺空间——金岛花园店开?Q开始了品牌化连锁经营的道\!</span></strong> </p> <p class="MsoNormal"> <strong><span style="font-size:12px;">2010q?月鹅艺空间——九鼎花园店开?      </span></strong> </p> <p class="MsoNormal"> <strong><span style="font-size:12px;">2012q?2月鹅艺空间——南方花园店开?/span></strong> </p> <p class="MsoNormal"> <strong><span style="font-size:12px;">2014q??/span><span style="font-size:12px;">鹅艺I间与饭饱香特色l合?/span><span style="font-size:12px;">“饭饱香家之味”——龙头寺店开?/span></strong> </p> <p class="MsoNormal"> <strong><span style="font-size:12px;">2019q?2月鹅艺空间——南滨\店即开?/span></strong> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:42.1500pt;"> <strong><span style="font-size:12px;">全国q锁加盟店:</span></strong> </p> <p class="MsoNormal"> <strong><span style="font-size:12px;">2014q?月鹅艺空间——开县加盟店开业,开始了全国加盟q锁的道?</span></strong> </p> <p class="MsoNormal"> <strong><span style="font-size:12px;">2014q?0月鹅艺空间——永川加盟店开? </span></strong> </p> <p class="MsoNormal"> <strong><span style="font-size:12px;">2014q?1月鹅艺空间——江z加盟店开?/span></strong> </p> <p class="MsoNormal"> <strong><span style="font-size:12px;">2015q?月鹅艺空间——云阛_盟店开? </span></strong> </p> <p class="MsoNormal"> <strong><span style="font-size:12px;">2015q?月鹅艺空间——晏家加盟店开?/span></strong> </p> <p class="MsoNormal"> <strong><span style="font-size:12px;">2016q?月鹅艺空间——云南西双版U_盟店开?/span></strong> </p> <p class="MsoNormal"> <strong><span style="font-size:12px;">2017q?月鹅艺空间——西充加盟店开?      </span></strong> </p> <p class="MsoNormal"> <strong><span style="font-size:12px;">2017q?月鹅艺空间——阆中加盟店开?/span></strong> </p> <p class="MsoNormal"> <strong><span style="font-size:12px;">2018q?月鹅艺空间——垫江加盟店开?      </span></strong> </p> <p class="MsoNormal"> <strong><span style="font-size:12px;">2018q?1月鹅艺空间——达州加盟店开?/span></strong> </p> <p> <br /> </p> <p style="color:#333333;font-family:微Y雅黑, Arial, Helvetica, sans-serif, 宋体;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> <span><strong></strong></span><span><strong></strong></span> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <!--内容区结?-> <div class="clear"></div> <div class="clear"></div> <div id="help"> <div class="container"> <div class="row help_left hidden-xs"> <div class="col-lg-3 col-md-6 col-xs-12 help_item wow fadeInUp" data-wow-delay="0.2s"> <div class="help_top"> <a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a> </div> <div class="help_list"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/about/" target="">公司概况</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about2.html" target="">饭饱香快?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about3.html" target="">鹅艺I间汤锅</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about4.html" target="">好食?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about5.html" target="">加盟合作</a></li> </ul> </div> </div> <div class="col-lg-3 col-md-6 col-xs-12 help_item wow fadeInUp" data-wow-delay="0.4s"> <div class="help_top"> <a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a> </div> <div class="help_list"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/cpzs/">菜品展示</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/dpzs/">店铺展示</a></li> </ul> </div> </div> <span class="help_clear"></span> <div class="col-lg-3 col-md-6 col-xs-12 help_item wow fadeInUp" data-wow-delay="0.6s"> <div class="help_top"> <a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯</a> </div> <div class="help_list"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/news/gsxw/">公司新闻</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/hyxw/">行业新闻</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/hyxw8/">行业新闻</a></li> </ul> </div> </div> <div class="col-lg-3 col-md-6 col-xs-12 help_item wow fadeInUp" data-wow-delay="0.8s"> <div class="help_top"> <a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a> </div> <div class="help_list"> <ul> <li><a href="/4g/">手机?/a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="help_right wow fadeInUp" data-wow-delay="1s"> <div class="c_logo"></div> <div class="c_right"> <div class="cr_tel"> 400-6686-646 </div> <div class="cr_fax"> 联系?谭老师 </div> <div class="cr_fax"> 手机:18983899929 </div> <div class="cr_address"> 地址:重庆市江北区富力hq场7?07 </div> <div class="bottom-foot">哪家好?定制生多少钱?怎么P重庆指南针餐饮管理有限公怸业生?厂家直供重庆快餐加盟、重庆汤锅、等高品质品,Ƣ迎来电咨询Q?/div> <div class="lol">热门城市推广Q?/div> <div class="copy">ICP备案P<a target="_blank">渝ICP?5012746?2</a>]</div> <span class="cnzz"></span> </div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <footer id="footer"> <div class="container"> <nav id="footnav"> <ul> </ul> </nav> <div class="clear"></div> <div id="copy_txt"> Copyright © {l软g 版权所? </div> </div> </footer> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a href="tel:18983899929"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨?/span> </a> </li> <li> <a href="/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品目</span> </a> </li> <li> <a href="/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>q回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?234acea8b7f1cdc22a251334991fd544"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <a href="http://www.dlbxfkw.com/"></a> <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>